Nolikums

 1. Starptautiskais konkurss jaunajiem estrādes solistiem un deju grupām“ Bordertown Beat”

Valkā ( Latvija) un Valgā ( Igaunija)

 1. gada 16. un 17. aprīlī

 

Aicinām estrādes solistu un deju grupu izpildītājus uz Starptautisko konkursu jaunajiem estrādes solistiem un deju grupām “ Bordertown Beat”, kas notiks 2016. gada 16.aprīlī Valkā ( Latvija) un 17.aprīlī Valgā ( Igaunija).

Konkursa mērķis: aktualizējot jauniešu talanta izpausmes, popularizēt un stiprināt starpvalstu attiecības estrādes mūzikas un dejas jomā.

Pasaulē ir tikai 6 pilsētas, kuru centru šķērso valsts robeža. Viena no tām – Latvijas pilsēta Valka, otra – cieši blakus esošā Igaunijas Valga. Tieši tāpēc konkursa nosaukums – “Bordertown Beat” jeb “Robežpilsētas Ritmi”. Skanot tiem, dažādu valstu dalībnieki tiks vienoti vienā pilsētā divās valstīs.

Konkursa organizatori:

Valkas novada dome ( Latvija), Valgas pilsētas valde ( Igaunija), Valkas pilsētas kultūras nams     ( Latvija), Valgas kultūras centrs ( Igaunija), studija “Joy” ( Igaunija), sabiedriskā labuma organizācija-biedrība “Atbalsts Valkai”.

Konkursa dalībnieki:

 1. Estrādes dziesmu solisti un estrādes deju grupas 2 vecuma grupās.
 2. vecuma grupa 13 – 18 ( ieskaitot) gadi, 2.vecuma grupa 19-25 gadi ( ieskaitot).
 3. Estrādes dziesmu solistu kopskaits – 15 katrā vecuma grupā.
 4. Estrādes deju grupu kopskaits – 15 katrā vecuma grupā.

 

Konkursa norises vietas:

16. aprīlis ( konkursa II kārta) – Valkas ( Latvija) pilsētas kultūras nams.

17.aprīlis  ( konkursa III kārta) – Valgas ( Igaunija) kultūras centrs.

 

Konkursa norise:

 

 1. I kārta. Konkursantu atlase. Līdz 2016. gada 1. aprīlim jāiesūta aizpildīta konkursanta pieteikuma anketa, profesionālais CV ( profesionālās dzīves apraksts) un priekšnesuma paraugs elektroniskā formātā ( liga.snuka@valka.lv). Iesaistot Valkas pilsētas kultūras nama un studijas “Joy” speciālistus, tiks izvirzīti dalībnieki uz II konkursa kārtu ( rezultāti tiks paziņoti līdz 3.aprīlim).
 2. II kārta. Konkursanti sagatavo un izpilda 1 priekšnesumu. Katra priekšnesuma ilgums – līdz 3.5 minūtēm. Priekšnesumu fonogrammas līdz 10.aprīlim elektroniski iesniegt liga.snuka@valka.lv.
 3. III kārta. Pēc II kārtas izvirzītie 5 labākie estrādes dziesmu solisti un 5 labākās estrādes deju grupas katrā vecuma grupā izpilda 1 priekšnesumu, kas atšķiras no II kārtā izpildītā. Konkursa norise – dalībnieku un profesionāla mākslinieka koncerts un apbalvošana.
 4. Žūrijai, savstarpēji vienojoties, ir tiesības mainīt fināla dalībnieku skaitu.

 

Konkursa vērtēšana:

 1. Konkursantus vērtē organizatoru noteikta starptautiska mēroga profesionāla žūrija.
 2. Vērtēšanas forma – aizklāta. Žūrijas vērtējums nav apstrīdams.

Konkursa apbalvošana:

 1. Visi dalībnieki un viņu pedagogi saņem piemiņas balvas.
 2. Balvu fonds – 2000 EUR. 1., 2., 3. vieta katrā kategorijā ( estrādes solisti un estrādes deju grupas) un vecuma grupā iegūst naudas balvas, apliecinājuma diplomus, solistiem – iespēju ierakstīt dziesmas skaņu studijā, deju kolektīviem – profesionāla videoklipa dejas filmēšanu.

Papildinformācija:

 1. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos konkursā, sedz pats dalībnieks.
 2. Konkursa dalības maksa: estrādes solisti – 25 EUR, deju grupas dalībnieki – 10 EUR.
 3. Uz II kārtu izvirzītajiem dalībniekiem dalības maksa jāpārskaita uz

Biedrība “Atbalsts Valkai”

Reģ. Nr.40008063697

AS SEB banka UNLALV2X

Norēķinu konts LV90UNLA0050001012299

Jur.adrese: Semināra 29, Valka, LV-4701

Maksājuma mērķis: Solista vai deju grupas dalībnieku ( skaits) dalības maksa festivālā

“ Bordertown Beat”.

 

 1. Organizatori sadarbībā ar Valkas novada Tūrisma informācijas biroju dalībniekus informē par naktsmītnēm un ēdināšanas pakalpojumiem. Informācija: http://muzikassvetki.valka.lv/bordertown-beat/

 

Konkursa īpašie noteikumi:

 

 1. Konkursa organizatoriem ir tiesības izmantot konkursa laikā filmētos un fotografētos materiālus Valkas novada, Valgas pilsētas, Valkas pilsētas kultūras nama un studijas “Joy” vajadzībām.
 2. Pieteikuma anketas iesniegšana konkursa rīkotājiem nozīmē Nolikuma akceptēšanu.

 

Konkursa papildpasākumi:

16.aprīlī pēc konkursa dalībnieku un viņu pedagogu sadraudzības vakars un vakariņas.

17.aprīlī – meistarklases pie profesionāļiem.

 

Konkursa organizētāju kontakti:

Valkas pilsētas kultūras nams : liga.snuka@valka.lv,

studija “Joy” Valga : studioyoy@yandex.com

 

 Anketa

 1. Starptautiskais konkurss jaunajiem estrādes solistiem un deju grupām“ Bordertown Beat”

Valkā ( Latvija) un Valgā ( Igaunija)

 1. gada 16. un 17. aprīlī

Informācija par solistu

Iestāde ( ja tādu pārstāv)
Solista vārds un uzvārds
Solista vecums
Pedagoga vārds un uzvārds
Kontaktinformācija ( telefona nm., e-pasts)

Informācija par solista priekšnesumiem

Priekšnesuma nosaukums Mūzikas autora vārds, uzvārds Vārdu autora vārds, uzvārds
1.    
2.    

Informācija par deju grupu

Iestāde. Dalībnieku skaits grupā
Grupas nosaukums
Vecuma grupa ( 13-18 vai 19-25)
Pedagoga vārds, uzvārds  
Kontaktinformācija ( telefona nm., e-pasts)

Informācija par deju grupas priekšnesumiem

Priekšnesuma nosaukums Mūzikas autora vārds, uzvārds Dejas horeogrāfa vārds, uzvārds
1.    
2.