Nolikums

 

 

 1. Noorte laulu- ja tantsukonkurss “Bordertown Beat”

Valgas (Eestisja Valkas (Lätis) 16.-17. aprillil 2016. aastal

 

Kutsume estraadisoliste ja tantsugruppe osalema Läti ja Eesti noorte laulu- ja tantsukonkursil „Bordertown Beat”, mis toimub 16. aprillil 2016.a Valkas (Lätis) ja 17. aprillil Valgas (Eestis).

Konkursi eesmärk:

Tutvustada Läti ja Eesti noori talente, populariseerida ja tugevdada riikidevahelisi suhteid muusika- ja tantsualal.

Maailmas on ainult 6 linna, mille keskust läbib riigipiir. Üheks neist on Läti linn Valka ja teiseks Eesti linn Valga. Sellepärast sai ka konkursi nimeks „Bordertown Beat” – piirilinna rütmid, mis ühendavad kaht riiki ühes linnas.

Konkursi korraldajad:

MTÜ „Atbalsts Valkai” koostöös Valka kihelkonna duumaga (Läti), Valga linnavalitsus ja stuudio „Joy” (Eesti).

Konkursi osalejad:

 1. Konkursil osalevad estraadisolistid ja estraaditantsugrupid 2 vanuserühmas.
 2. 1.vanuserühm: 13-18-aastased (k.a), 2.vanuserühm19-25-aastased (k.a) noored
 3. Estraadisoliste: kokku 15 igas vanuserühmas.
 4. Estraaditantsugruppe: kokku 15 igas vanuserühmas.

 

Konkursi toimumiskohad:

 1. 16. aprillil (konkursi II voor) Valka kultuurikeskuses (Lätis)
 2. 17. aprillil (konkursi III voor) Valga Kultuuri- ja huvialade keskuses (Lätis).

 

Konkursi toimumine:

 

 1. 1. I voor. Valitakse konkursile pääsejad. Kuni 1. aprill 2016.a tuleb saata ära täidetud osalusankeet, CV (professionaalne elulookirjeldus) elektroonilisel kujul (snuka@valka.lv ).
 2. II voor. Konkursil osalejad esinevad 1 etteastega. Etteaste pikkus võib olla kuni 3.5 minutit. Esinemise fonogrammid palume elektroniliselt esitama liga.snuka@valka.lv kuni 10.04.
 3. III voor. II voorust saavad edasi 5 parimat estraadisolisti ja 5 estraaditantsugruppi igast vanuserühmast, kes esitavad omal vabal valikul ühe etteaste, mis erineb II vooru omast. Toimub osalejate ja kutseliste esinejate kontsert ja autasustamine.
 4. Žürii võib ühisel otsusel oma äranägemise järgi muuta finaalis osalejate arvu.

 

 

 

Hindamine:

 

 1. Osalejaid hindab korraldajate poolt kindlaks määratud rahvusvaheliselt tunnustatud žürii. Žürii esimees on Valka kihelkonna duuma esimees ja estraadigrupi Bumerangs juht Vents Armands Krauklis, kes kinnitab korraldajate poolt määratud žürii koosseisu.
 2. Hindamine on salajane. Žürii valik on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele.

 

Autasustamine:

 1. Kõigile osalejatele ja nende juhendajatele kingitakse meened.
 2. Auhinnafond on 2000 eurot. Iga vanuserühma ja grupi (estraadisolistid ja estraaditantsugrupid) esimest kolme kohta autasustatakse vastava rahasumma ja diplomiga. Solistidele võimaldatakse stuudiosalvestused ning tantsukollektiivide etteastest valmib professionaalne tantsuvideo.

Lisainformatsioon:

 1. Kõik konkursil osalemisega seotud kulud katab osaleja ise.
 2. Estraadisolistide osalustasu on 25 eurot ning tantsugruppide liikmetel 10 eurot *sisaldab 16.aprilli õhtusööki
 3. II vooru pääsenutel tuleb raha kanda:

Biedrība “Atbalsts Valkai”

Reģ. Nr.40008063697

AS SEB banka UNLALV2X

Konto: LV90UNLA0050001012299

Juriidiline aadress: Semināra 29, Valka, LV-4701

Ülekande selgitus: Solisti või tantsugrupi liikmete (arv) osalustasu festivalil „Bordertown Beat”

 1. Korraldajad koostöös Valka kihelkonna Turismiinfobürooga informeerivad osalejaid majutuse ja toitlustuse kohta.

 

Konkursi muud tingimused:

 1. Konkursikorraldajatel on õigus kasutada konkursil jäädvustatud videoid ning fotosid Valka kihelkonna duuma, Valga linnavalitsuse, Valka kultuurikeskuse ja stuudio „Joy” tarbeks.
 2. Osalusankeedi esitamine konkursikorraldajatele tähendab nõustumist Määrusega.

 

Konkursi lisaüritused:

 1. 16. aprillil leiab pärast kontserti aset osalejate ja juhendajate sõprusõhtu

*tasutud koos osalustasuga

 1. 17. aprillil toimuvad meistriklassid oma ala tipptegijatelt.
 2. Konkursi finaali salvestab professionaalne TV.

Konkursikorraldajate kontaktandmed:

Valka kultuurikeskus, liga.snuka@valka.lv

Stuudio “Joy” Valga, studiojoy@yandex.com

 

 

 

 

 1. Noorte laulu- ja tantsukonkurss “Bordertown Beat”

Valkas (Lätis) ja Valgas (Eestis)  16. – 17. aprill 2016. aastal

 

Informatsioon estraadisolisti kohta

Asutus
Solisti nimi, perekonnanimi
Solisti vanus
Juhendaja nimi, perekonnanimi
Kontaktandmed

 

Informatsioon solisti etteastete kohta

Esituse nimi Muusika autori nimi, perekonnanimi Sõnade autori nimi, perekonnanimi Instrumentaal- saate formaat
       
       

 

Informatsioon tantsugrupi kohta

Asutus
Tantsugrupi nimi
Tantsgrupi keskmine vanus (kogust osalejate)
Juhendaja nimi, perekonnanimi
Kontaktandmed

 

Informatsioon tantsugrupi etteastete kohta

Esituse nimi Muusikaautori nimi, perekonnanimi Tantsu koreograafi nimi, perekonnanimi Instrumentaal-saate formaat